آموزشگاه هنری رکسانا گرجی در مازندران

آموزشگاه هنری رکسانا گرجی در مازندران

(طراحی و دوخت  صنایع دستی رکسانا)

با مدرک بین المللی از فنی حرفه ای 

گلدوزی، گچه دوزی، جواهر دوزی، سورمه دوزی، چهل تیکه دوزی

 

نظرات کاربران
ثبت نظر