کابل آلومینیوم . کابل مس . سیم نسوز . سیم تفلون

برق و صنعت راد

فروش کابل آلمینیوم تک رشته – دو رشته – سه رشته
مارک مسین و سیم تاپ سپهر
فروش سیم نسوز و سیم تفلون
کابل خود نگهدار
@barghosanatradکانال تلگرام


رشیدی:
۰۲۱۳۳۹۸۱۴۷۴

۰۹۱۲۶۵۴۹۳۳۰

۰۹۱۲۵۳۶۰۱۹۰

رشیدی

تهران > تهران

۰۲۱۳۳۹۸۱۴۷۴ – ۰۹۱۲۶۵۴۹۳۳۰ – ۰۹۱۲۵۳۶۰۱۹۰

Email

آدرس:
لاله زار

نظرات کاربران
ثبت نظر