منسوجات لمکده خان نشین در توس

منسوجات لمکده خان نشین در توس

تولید کننده لمکده خان نشین پشتی بالش گرد وپشت گردنی تشک واردات و صادرات انواع کاغذهای سیلیکون ترانسفر نچسب
سفارش کاغذسیلیکونی و نچسب در ابعاد مختلف،رول،شیت
«ابرچرانی»

عباس چرانی:
۰۹۱۵۳۱۰۱۷۵۰

۰۹۱۵۲۰۰۱۷۵۰

۰۵۱۳۶۹۰۸۰۰۵

نظرات کاربران
ثبت نظر