قیمت ناتامایسین آلمانی و اسپانیا در آمل

قیمت ناتامایسین آلمانی و اسپانیا در آمل

ناتامایسین به عنوان نگهدارنده جهت کنترل کپک و مخمرهای دوغ می باشد.
ناتامایسین باعث عدم تولید گاز در دوغ می شود.
انواع نگهدارنده ها :
نگه دارنده دی استات سدیم – نگه دارنده متابی سولفیت سدیم – نگه دارنده ناتامایسین – نگه دارنده بنزوات سدیم – نگه دارنده نایسین – نگه دارنده سوربات پتاسیم

تمام محصولات از انبار تهران برای شما مشتری گرامی ارسال خواهد شد
جهت تهیه محصول فوق با شماره های مندرج در آگهی تماس بگیرید
کسب موفقیت ، یک بازی ذهنی ست
www.foodoko.ir

قیمت ناتامایسین پیماری پرو
قیمت ناتامایسین پیماریپرو
فروش مستقیم ناتامایسین وارداتی
فروش ناتامایسین آلمانی
فروش ناتامایسین ۱۰۰ گرمی غذایی
فروش ناتامایسین ماست
فروش ناتامایسین دوغ
کاربرد ناتامایسین در دوغ و ماست
ناتامایسین نگهدارنده طبیعی صنایع غذایی
فروش Natamycin


فودوکو:
۰۹۱۹۸۰۸۰۸۰۵

۰۹۳۹۳۵۶۹۴۹۹

۰۱۱۴۴۱۵۵۵۵۰

فودوکو

مازندران > آمل

۰۹۱۹۸۰۸۰۸۰۵ – ۰۹۳۹۳۵۶۹۴۹۹ – ۰۱۱۴۴۱۵۵۵۵۰

فکس: ۰۱۱۴۴۱۵۵۵۶۰

نظرات کاربران
ثبت نظر