قیمت حشره کش پروتئوس ، فروش سم حشره کش پروتئوس

قیمت حشره کش پروتئوس ، فروش سم حشره کش پروتئوس بایر آلمان
———————————————————————————————-
سم حشره کش پروتئوس سیستمیک و تماسی است که دارای طیف تاَثیر وسیعی بوده و اکثر حشرات مکنده و تعدادی از حشرات مهم جونده را در سبزیجات و سایر محصولات زراعی مثل کرم قوزه ، پروانه برگخوار در پنبه ، شته و سن گندم ،تریپس ، شته و سفید بالک در سبزیجات و سایر محصولات زراعی را بخوبی کنترل می نماید.

نحوه تاَثیر :
از آنجا که پروتئوس دارای دو ماده موثر می باشد لذا تاثیر آن بر روی حشره ترکیبی نحوه اثر این دو ماده موثر در روی بدن حشره است . به این صورت که : تیاکلوپرید موجود در حشره کش پروتئوس دارای خاصیت تماسی ، گوارشی و سیستمیک می باشد و با ایجاد اختلاط در انتقال پیام های عصبی واقع در سیستم عصبی حشره ، موجب مرگ آن می گردد . از طرف دیگر وجود دلتامترین در حشره کش پروتئوس که دارای خاصیت تماسی و غیر سیستمیک میباشد موجب مسدود شدن کانال های سدیم در سطح سلولهای عصبی حشره و در نهایت موجب فلج شدن و بالاخره از بین رفتن آن می گردد .
بنابر این حشره کش پروتئوس دارای هم اثر ضربه ای ، هم ضد تغذیه ای و نیز هم دوام اثر طولانی (به علت داشتن خواص سیستمیکی ) می باشد . پروتئوس به علت داشتن ترکیبی از دو ماده موثر با دو مکانیزم اثر متفاوت یک حشره کش مناسبی برای کنترل آفت عسلک جالیز در برنامه “مدبریت مقاومت” است . پروتئوس روی تمام مراحل رشدی فعال عسلک بویژه (حشره بالغ و پوره ) موثر می باشد . این حشره کش دارای فرمولاسیون جدید بنام اُ . دی ( روغن قابل انتشار ) بوده و ازخاصیت چسبندگی بهتر، پایداری در برابر باران و نیز نفوذ و پخش خوب در آوندهای گیاهی برخوردار است .
موارد مصرف : پروتئوس به خوبی با گیاهان سمپاشی شده سازگاری دارد و دارای تاثیر خوب تا عالی علیه آفت مگس سفید یا عسلک است .
موارد عدم مصرف : ازمصرف پروتئوس جز در موارد ذکر شده فوق خودداری شود .
زمان مصرف : در صورت مشاهده حشرات بالغ و پوره


سعیدی:
۰۹۱۴۱۳۹۳۰۶۳

سعیدی

آذربایجان شرقی > تبریز

۰۹۱۴۱۳۹۳۰۶۳

نظرات کاربران
ثبت نظر