قالب تتراپاد و موج شکن آزادنیا در بستک هرمزگان

قالب تتراپاد و موج شکن آزادنیا در بستک هرمزگان

قالب تتراپاد و پامرغی لاستیکی و فلزی با نقش و طرح های مختلف به روی بتن با طراحی های مختلف و بتن قابل حمل و ساخت کلیه قالب های پیش ساخته و خاص وکلیه قالب های وارداتی با سرعت اجرایی ۱۰ برابر قالب های فلزی


آزاد نیا:
۰۹۱۲۱۸۶۶۶۳۹

نظرات کاربران
ثبت نظر