قارچ کش پریویکور و تحریک سیستم دفاعی گیاه جباری در بوشهر

قارچ کش پریویکور و تحریک سیستم دفاعی گیاه جباری در بوشهر، کنترل بوته میری پیتیومی و فیتوفتورایی، کنترل بیماری های سفیدک داخلی سبزیجات و برمیا درکاهو.
افزایش رشد ریشه (حجم دهی ریشه در زمان بعد از انتقال ریشه خیلی مهم است و شما باید از هر ترفندی برای حجم دهی رشه استفاده کنید).
تحریک سیستم دفاعی گیاه (در زمان گیاهچه ای گیاه بسیار ضعیف است و می تواند مورد تهاجم و آلودگی بیمارگرها قرار بگیرد بنابراین استفاده از این قارچ کش می تواند تاحدودی یک مقاومت کلی ایجاد کند.

قارچ کش پریویکور و تحریک سیستم دفاعی گیاه جباری در بوشهر

  • کنترل بوته میری پیتیومی و فیتوفتورایی
  • کنترل بیماری های سفیدک داخلی سبزیجات و برمیا درکاهو
  • افزایش رشد ریشه
  • تحریک سیستم دفاعی گیاه

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت تماس بگیرید

جباری:۰۹۰۵۹۱۴۸۲۱۴/۰۹۰۵۹۱۴۸۲۱۵

جباری۰۹۰۵۹۱۴۸۲۱۴ – ۰۹۰۵۹۱۴۸۲۱۵

آدرس:تبریز-شهرستان ایلیخچی-فرعی۲۵


اگر دارای کسب و کاری هستید و می خواهید کسب و کار تان را در سامانه ثبت مشاغل درج کنید به قسمت درج آگهی مراجعه بفرمایید.

نظرات کاربران
ثبت نظر