فروش ویژه توله مالینویز

فروش ویژه توله مالینویز

فروش ویژه توله مالینویز ، آنها حیوانات محکم و پر عضله ای هستند که زیاد سنگین وزن نبوده و در کنار اندام متناسب شان باعث شده که به طور شگفت انگیزی فرز و چابک باشند و با زیبایی و غرور هرچه تمام راه بروند.
مالینویز ها محکم ، هوشیار ، همراه وفادار و زیرکی میباشد و میتوانند به عنوان سگ مزرعه یا خانواده رشد کنند.

  • فروش مالینویز های نگهبان
  • انگل تراپی شده و واکسن خورده
  • دارای گواهی اصالت مادامالعمر
  • نر و ماده
  • توله وبالغ

آنها حیوانات محکم و پر عضله ای هستند که زیاد سنگین وزن نبوده و در کنار اندام متناسب شان باعث شده که به طور شگفت انگیزی فرز و چابک باشند و با زیبایی و غرور هرچه تمام راه بروند.
مالینویز ها محکم ، هوشیار ، همراه وفادار و زیرکی میباشد و میتوانند به عنوان سگ مزرعه یا خانواده رشد کنند.
مالینویز ها همیشه هوشیارند و میتوانند یک نگهبان عالی باشند

بهزاد حاصلی:۰۹۱۲۹۲۵۷۸۴۱

بهزاد حاصلی۰۹۱۲۹۲۵۷۸۴۱


کسب و کار مختلف در استان تهران  را می توانید در قسمت ثبت مشاغل در تهران مشاهده کنید.

نظرات کاربران
ثبت نظر