فروش سم نماتدکش ولوم سپهری در اهواز

فروش سم نماتدکش ولوم سپهری در اهواز

ولوم نماتد کش جدید بایر با ماده موثر فلوپیرام از گروه پیریدینیل اتیل بنزامید می باشد که با تداخل در زنجیره تنفسی میتوکندری نماتدها، مانع از تنفس و در نهایت موجب مرگ نماتدها می گردد
جهت اطلاع از قیمت و کسب اطلاعات بیشتر و سفارش با ما تماس بگیرید


سپهری:
۰۹۰۱۹۸۰۸۰۲۱

۰۹۹۳۵۵۳۴۷۶۹

نظرات کاربران
ثبت نظر