فروش سم قارچ کش پریویکور

قارچ کش پریویکور انرژی تنها قارچ کش اختصاصی برای کنترل بیماری های خاکزی می باشد. قارچ کش پریویکور انرژی بهترین محافظ گیاه بوده است که دارای دو ماده موثر فوستیل آلومینیوم+پروپاموکارب است این قارچ کش قابل حل در آب می باشد.
ارسال به سراسر کشور


کریمی:
۰۹۰۵۹۱۴۸۲۱۴

۰۹۰۵۹۱۴۸۲۱۵

کریمی

سیستان و بلوچستان > زاهدان

۰۹۰۵۹۱۴۸۲۱۴ – ۰۹۰۵۹۱۴۸۲۱۵

Email

نظرات کاربران
ثبت نظر