فروش سم قارچ کش مونسرن زیر قیمت

قارچ کش مونسرن مونسرن قارچ کش غیر سیستمیک با اثر تماسی، محافظتی و دوام طولانی از گروه فنیل اوره است. . این قارچکش مونسرن به دلیل خاصیت چربی دوستی به درون کوتیکول گیاه نفوذ می کند و یک لایه محافظتی ایجاد می کند، که در برابر شسته شدن مقاوم است و تاثیر عالی روی قارچ عامل بیماری دارد.
خواص و ویژگی های قارچ کش مونسرن
۱. این قارچ کش تاثیری روی چرخه کربن و نیتروژن در خاک ندارد.
۲. مونسرن با گاچو قابل اختلاط است.
۳. مونسرن دچار آب شویی نمی شود یعنی برای اب های زیر زمینی مشکلی ایجاد نمی کتد.


جباری:
۰۹۰۵۹۱۴۸۲۱۴

۰۹۰۵۹۱۴۸۲۱۵

جباری

اصفهان > ابوزید آباد

۰۹۰۵۹۱۴۸۲۱۴ – ۰۹۰۵۹۱۴۸۲۱۵

Email

آدرس:
تبریز-شهرستان ایلیخچی-فرعی۲۵

نظرات کاربران
ثبت نظر