فروش سم علف کش کلو پیرالید

فروش سم علف کش کلو پیرالید
مقدار مصرف علفکش ۶/۰ تا ۹/۰ لیتر در هکتار به صورت پس رویش.
• بهترین زمان کاربرد لونترل جهت کنترل خارلته زمانی است که این علف هرز در مرحله روزت تا قبل از ظهور جوانه و رشد فعال باشد. این زمان برای سایر علفهای هرز در مرحله گیاهچه تا شروع رشد فعال در گیاه میباشد.
• کاربرد این علفکش در کلزا در مرحله ۳ تا ۷ برگی، برای چغندر قند از مرحله کوتیلدونی تا ۹ برگی، برای غلات از مرحله ۴ برگی تا مرحله ظهور برگ پرچم، برای ذرت بعد از مرحله ۴ برگی و برای توت فرنگی بلافاصله بعد از برداشت و یا ۸ تا ۱۱ روز قبل از چیدن ، توصیه میشود.
• وقوع بارندگی بعد از ۵ تا ۷ ساعت از سمپاشی تأثیری بر اثر علفکش نخواهد داشت.
• لونترل را می توان در زراعت چغندرقند دراختلاط با بتانال، گلتیکس و پیرامین استفاده کرد. علاوه بر این اختلاط این علفکش با گالانت و گالانت سوپر نیز امکانپذیر است.
• کاربرد لونترل به همراه سیتوگیت درجه تاثیر آنرا افزایش می دهد.
• دوزهای بالای این علفکش موجب پیچیدگی برگهای چغندرقند نیز می شود.
• کاربرد این علفکش در اختلاط با توفوردی برای مزرعه یولاف و به دلیل احتمال خسارت به محصول توصیه نمیشود.
• تحت شرایط سرد و یا خشک کنترل خارلته با این علفکش کاهش می یابد.
• بقایای لونترل در کاه وکلش ممکن است به محصول بعدی آسیب وارد آورد.
• سیب زمینی، آفتابگردان، یونجه، سویا، نخود، لوبیا، کاهو و هویج از جمله محصولات زراعی هستند که به این سم حساس می باشند. از این جهت نباید تا یکسال بعد از مصرف لونترل این گیاهان را کشت کرد.


اذر نیکنام:
۰۹۱۴۹۳۹۶۲۴۷

اذر نیکنام

زنجان > سهرورد

۰۹۱۴۹۳۹۶۲۴۷

Email

آدرس:
تبریز میدان اعتصامی روبروی بانک ملی ساختمان آراد طبقه ۴ واحد ۲۰۴

نظرات کاربران
ثبت نظر