فروش بذر شلغم دو رنگ و یکیما دانمارک

فروش بذر شلغم دو رنگ ویکیما دانمارک
*****************************************
محصولی از ویکیما دانمارک
دوره رسیدگی۵۰تا ۶۰ روز
شکل ریشه کاملا کروی قطر ریشه ۸ تا ۱۲ سانتی متر
برگهای کنگره شکل برگ ها شکافدار، سبز تیره
مناسب آب و هوای معتدل تا نیمه استوایی
ارتفاع بوته ۳۵ تا ۴۰ سانتیمتر
گوشت ریشه ترد با درون سفید و زودپز
رنگ پوست سفید بنفش
هر قوطی حاوی ۵۰۰ گرم بذر می باشد.
مقدار بذر مصرفی شلغم در کشت های مکانیزه حدود ۲ تا ۳ کیلو گرم در هکتار و عمق کاشت بذر حدود ۲ سانتیمتر درنظر گرفته می شود. فاصله ردیف حدود ۲۰ سانتی متر و فاصله بوته ها ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر در کشت مکانیزه در نظر گرفته می شود.


مهندس جهانبخش:
۰۹۰۲۰۳۱۷۰۶۱

۰۹۰۲۰۳۱۷۰۶۲

۰۲۱۲۸۴۲۶۷۵۰

مهندس جهانبخش

زنجان > زنجان

۰۹۰۲۰۳۱۷۰۶۱ – ۰۹۰۲۰۳۱۷۰۶۲ – ۰۲۱۲۸۴۲۶۷۵۰

Email

آدرس:
تبریز میدان اعتصامی روبروی بانک ملی ساختمان آراد طبقه ۴ واحد ۲۰۴

نظرات کاربران
ثبت نظر