فروش بذر و اجی کاراپیتا

فروش بذر و اجی کاراپیتا، فلفل از خواص بسیاری برخوردار میباشد از جمله: فلفل تند و فلفل شیرین یا فلفل دلمهای، محتوی فیبر و آب هستند. هر دو حاوی ویتامین C و مقادیر زیادی آنتیاکسیدان و ترکیبات کاروتنوئیدی هستند.

این ترکیبات کاروتنوئیدی مواد محلول در چربی هستند که باعث ایجاد رنگهای مختلف از قرمز و نارنجی تیره تا سبز و بنفش و سیاه، میشود

ﮔﺮﺍﻧﺘﺮﯾﻦ ﻓﻠﻔﻞ ﺟﻬﺎﻥ، ﺁﺟﯽ ﮐﺎﺭﺍﭘﯿﺘﺎ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻥ ﺗﺎ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۹۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﺳﺪ و در جنگل های پرو کشت می شود. این نوع از فلفل ها به تازگی بسیار مشهور شده .دسترسی به آجی کاراپیتا بسیار سخت است و این مسئله دو دلیل دارد. یکی اینکه در جایی جز پرو همچین فلفلی دیده نمی ش


رویش گستر:
۰۹۱۴۹۶۰۰۹۵۵

رویش گستر

۰۹۱۴۹۶۰۰۹۵۵


اگر می خواهید کسب و کار خود را در سامانه ثبت مشاغل ثبت کنید به قسمت ثبت آگهی مراجعه کنید

نظرات کاربران
ثبت نظر