عایق کاری نمای سنگی ساختمان در تهران

عایق کاری نمای سنگی ساختمان در تهران

عایق کاری نمای سنگی ساختمان بدون تغییر نمای سنگ

به وسیله عایق بیرنگ نانو مولتیزو آببندی و رفع نم همه نماهای ساختمانی را انجام دهید

اگر میخواهید طول عمر نمای سنگی ساختمانتان بیشتر شود، از نانو عایق بیرنگ مولتیزو استفاده کنید

نظر به اینکه آلودگی هوا در شهر های بزرگ و به دنباله آن باران های اسیدی ، طول عمر نمای سنگی ساختمان ها معمولا کم خواهد شد که شما به وسیله عایق نانو مولتیزو می توانید طول عمر نمای سنگی ساختمانتان را بیشتر کنید وهم ایزوله کنید نمای سازه خودرا بدون اسیب رساندن به زیبایی سطح،آببندی کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید یا به سایت ما مراجعه فرمایید.

*multio1.com*
*۶۶۹۰۳۳۱۵*
*۶۶۹۰۱۶۹۹*
*۰۹۱۲۷۲۶۷۶۵۲*


مولتیزو:
۰۲۱۶۶۹۰۳۳۱۵

۰۲۱۶۶۹۰۱۶۹۹

۰۹۱۲۷۲۶۷۶۵۲

 

مولتیزو

 

 

۰۲۱۶۶۹۰۳۳۱۵ – ۰۲۱۶۶۹۰۱۶۹۹ – ۰۹۱۲۷۲۶۷۶۵۲

 

نظرات کاربران
ثبت نظر