طراحی جامع معماری ، پلان و نمای ساختمان مهندس مسعود میروکیلی در یزد

طراحی جامع معماری ، پلان و نمای ساختمان مهندس مسعود میروکیلی در یزد

طراحی پلان معماری
طراحی نما، طراحی داخلی، طراحی محوطه و بام سبز
نقشه های شهرداری جهت اخذ پروانه ساختمانی
ارائه خدمات سه بعدی نما،نقشه های اجرایی یزد
طراحی داخلی
طراحی محوطه


مهندس مسعود میروکیلی:
۰۹۱۳۳۵۸۵۶۴۸

۰۳۵۳۸۲۴۷۰۰۵

نظرات کاربران
ثبت نظر