صنایع غذایی و دارویی پاسارگاد در تهران

صنایع غذایی و دارویی پاسارگاد در تهران

تامین کننده مواد اولیه غذایی و مواد اولیه دارویی

نگهدارنده ها، آنتی کیک ها، شیرین کننده ها، رنگ های خوراکی و اسانس ها

ویتامین ها، کربوهیدرات ها، اسید آمنه ها

نظرات کاربران
ثبت نظر