شرکت بیلانو خدمات مالیات ارزش افزوده و معاملات فصلی مالیات در تهران

شرکت بیلانو خدمات مالیات ارزش افزوده و معاملات فصلی مالیات در تهران

شرکت ها و برندهای مختلف، از هر صنعت و حوزه ای که باشند، می توانند با برخورداری از برنامه ریزی مالیات خود، یک اظهارنامه مالیاتی با رعایت تمامی استانداردهای حسابداری با رعایت قوانین مالیاتی از پرداخت مالیات های سنگین و بیهوده و جریمه های سنگین و مجازاتهای قانونی نجات یابند .بیلانو با بهره گیری ازافراد مجرب و متخصص در این حوزه ، به شما کمک میکند با برنامه ریزی دقیق مالیاتی سالانه و ارائه راهکارهای سازنده در راستای قوانین و ارسال گزارشات مالیاتی ماهانه و فصلی ،صورت معاملات مالی خود را به بهترین نحو ارسال و هرساله بتوانید تسویه مالیاتی و برگه تشخیص خود را دریافت کنید . تا ترسی از روبهرو شدن با مأمورین اداره مالیاتی نداشته باشید.
۲۰خدمات۰ مالیاتی در بیلانو به شرح زیر می باشد:
۱- برنامه ریزی مالیاتی قبل از وقوع وقایع مالی و حسابداری
۲- اجرا کنترل برنامه ریزی پیش بینی شده در طی دوره مالی
۳- تهیه و اجرای بودجه بندی مالی و مالیاتی در طی دوره
۴- مشاوره مالیات عملکرد ارزش افزوده و مالیات حقوق به صورت آنلاین و حضوری
۵- تهیه ،ثبت نام و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (هر سه ماه یک بار)
۶- ثبت اسناد مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در نرم افزار های مورد پذیرش اداره دارایی
۷- تهیه و ارسال صورت معامالات فصلی طبق بخشنامه ها و اصول و آیین نامه های جدید ماده ۱۹۶به صورت هرسه ماه یکبار
۸- تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی سالانه (عملکرد )منطبق بر استانداردها حسابداری و مطابق با قوانین مالیاتهای مستقیم وغیر مستقیم و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشوردر زمان مقرر طبق قوانین مالیاتی
۹- پلمپ و تحریر دفاتر قانونی طبق آیین نامه ماده ۹۵قانون مالیتهای مستقیم به صورت دستی و سیستمی(دفتر روزنامه ، دفتر کل و دفاتر درآمد و هزینه)
۱۰- تنظیم تخصصی لوایح دفاعیه و کاهش جرائم مالیاتی در چهارچوب قانون
۱۱- اعتراض و تعدیل مالیات عملکرد و ارزش افزوده
۱۲- جمع آوری مستندات مورد نیاز جهت حضور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و دفاع بر اساس مورد قانونی
۱۳- ثبت نام تشکیل و پیگیری پرونده های مالیاتی در مراحل دادخواهی تا اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده و مشخص کردن حوزه مالیاتی شرکت
۱۴- تهیه و ارائه گزارشات مالیاتی حسب نیاز سازمان(جداول گردش موجودی نقد –گردش موادbom-صورت مغایرتهای بانکی-صورتحسابها و استعلامهای مطالبات …)
۱۵- سندرسی و اصلاح و بستن حسابها طبق استانداردها ی حسابداری و طبق ضوابط قانون مالیاتی
۱۶- مشاوره انحلال و ادغام شرکتها و اجرا و رعایت قوانین تجارت و مالیاتها از زمان تصمیم انحلال تا منحل شدن –انتخاب مدیر تفصیه
۱۷- طراحی نقشه راه و سیستم امن مالیاتی مطابق شرایط هر شرکت در قالب مشاوره مالیاتی IPG .
۱۸- ارائه مشاوره و راهکارهای تخصصی جهت اجرای صحیح قوانین مالیاتی بر اساس آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها
۱۹- تنظیم دفاعیات و شرکت در جلسات حل اختلاف مالیاتی و ارائه اسناد و مدارک شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی
۲۰- تنظیم گزارش و اظهارنامه مالیات حقوق ماهانه


۰۲۶۳۲۵۴۸۵۶۴

۰۲۱۲۸۴۲۱۱۰۹

۰۲۶۳۲۷۴۹۹۸۳

۰۹۱۹۵۸۵۹۳۴۸

۰۹۱۲۱۶۷۵۷۷۲

۰۲۶۳۲۵۴۸۵۶۴ – ۰۲۱۲۸۴۲۱۱۰۹ – 

فکس: ۰۲۱۲۸۴۲۱۱۷۹

نظرات کاربران
ثبت نظر