دکتر عبدالمطلب کوهساریان در آزادشهر

دکتر عبدالمطلب کوهساریان در آزادشهر

فعالیت:

پزشک عمومی

تزریقات و پانسمان

ختنه

جراحی های کوچک

شستشوی گوش

سوراخ کردن گوش

تلفن:

۰۱۷-۳۵۷۲۳۰۴۳

آدرس:

گلستان , آزادشهر , فلکه مرکزی , جنب ساختمان پزشکان سینا

نظرات کاربران
ثبت نظر