خدمات تخصصی آندایز تیتانیوم و آلومینیوم

گروه مهندسی سطح فلزات پویا
خدمات تخصصی آندایز تیتانیوم و آلومینیوم و الکترو پولیش استیل


تاج الدینی:
۰۹۱۲۲۰۰۲۸۵۳

تاج الدینی

تهران > تهران

۰۹۱۲۲۰۰۲۸۵۳

Email

آدرس:
تهران،اشرفی اصفهانی

نظرات کاربران
ثبت نظر