جوش شیرین دامی کیمیا پارس شایانکار

جوش شیرین دامی کیمیا پارس شایانکار

استفاده از جوش شیرین برای گاو های شیری و پرواری :
کمک در رفع عارضه اسیدوز متابولیک.
کمک به مشکلات ناشی از تغییرات جیره غذایی: جوش شیرین به علت ویژگی بافری، موجب حفظ تعادل اسیدیته در شکمبه به هنگام تغییر در جیره دام می گردد.
بالانس و تنظیم جیره غذایی دامی برای تغییرات فصلی.
بهبود مصرف غذا در دوره پس از زاییدن: در دوران پس از زایش، کاهش ترشح بزاق دام و کاهش فعالیت شکمبه، باعث کاهش مصرف غذا می شود که می تواند اثر منفی بر کل دوره شیرآوری دام داشته باشد که این موضوع به راحتی برگشت پذیر نیست. با اضافه نمودن جوش شیرین به جیره دام، کاهش تولید بزاق جبران گشته و با تنظیم pH شکمبه، مصرف خوراک به حالت طبیعی باز می گردد.
بهبود کیفی و کمی شیر تولیدی: بی کربنات سدیم در حفظ تعادل اسیدیته شکمبه مؤثر بوده و با تحریک باکتری های تجزیه کننده مواد غذایی، موجب افزایش اسید استیک (جزء پیش ساز اسید های چرب در غدههای پستانی گاو)، می شود. همچنین نشان داده شده جوش شیرین در کنترل اسیدیته شکمبه و روند هضم غذا نیز مؤثر است.
کمک به هضم غذا، بهبود ضریب تبدیل و افزایش رشد.
کمک برای درمان نفخ در دام


کیمیا پارس شایانکار:
۰۲۱۸۸۹۹۸۱۳۰

۰۹۱۲۱۰۸۳۹۲۹

آدرس:

میدان فاطمی – میدان گلها – کاج جنوبی – بنبست نهم – پلاک ۱

 

 

نظرات کاربران
ثبت نظر