تیوپ شفاف میثم دارو پلاست در تهران

تیوپ شفاف میثم دارو پلاست در تهران

تولید انواع تیوپ پلاستیکی رنگی و شفاف در حجم ها و قطرهای مختلف به همراه درب و سیل آلومینیوم جهت استفاده در صنایع :
دارویی ، آرایشی ، بهداشتی ، مواد غذایی ، شیمیایی و خودرویی


میثم دارو پلاست:
۰۹۲۰۱۲۷۹۴۱۸

۰۲۱۷۷۷۴۳۹۰۰

۰۲۱۷۷۷۴۳۹۰۱

۰۲۱۷۷۷۴۳۹۰۲

میثم دارو پلاست

۰۹۲۰۱۲۷۹۴۱۸ – ۰۲۱۷۷۷۴۳۹۰۰ – ۰۲۱۷۷۷۴۳۹۰۱ – ۰۲۱۷۷۷۴۳۹۰۲

نظرات کاربران
ثبت نظر