تولید و فروش سبد سردخانه ای خرما در سیرجان

تولید و فروش سبد سردخانه ای خرما در سیرجان

شرکت شایان اعتماد تولید کننده انواع سبدوجعبه های پلاستیکی از قبیل
سبد میوه ، سبد سبزیجات ، سبد لبنیاتی ، قفس حمل مرغ زنده وسبدهای سردخانهای
سبد کشتارگاهی ، سبد صنعتی ، سبد های بسته بندی و فروش پالت های پلاستیکی


شهری:
۰۹۱۲۴۸۶۱۴۲۷

شهری

۰۹۱۲۴۸۶۱۴۲۷

نظرات کاربران
ثبت نظر