تولید و تامین انواع سولفات ها و نیترات ها

تولید و تامین محصولات ب صورت ماتریسی طبق سفارش و آنالیز های درخواستی


شرکت صنایع شیمیایی اسپوتا:
۰۹۱۲۰۷۹۵۹۰۵

شرکت صنایع شیمیایی اسپوتا

تهران > تهران

۰۹۱۲۰۷۹۵۹۰۵

آدرس:
تهران شوراباد

نظرات کاربران
ثبت نظر