بذر گوجه گلخانه ای دار بستی کاردلن

بذر گوجه گلخانه ای داربستی کاردلن، با بالاترین کیفیت و همچنین مقام در برابر انواع ویروس های لکه برگی و فوزاریوم و ورتیسلیوم می باشد و با قیمت بسار  مناسب آماده عرضه به بازار و صادرات می باشد.

بذر گوجه گلخانه ای دار بستی کاردلن

  • عالی برای صادرات
  • مقاوم به ویروس لکه برگی گوجه فرنگی (TYLCV)
  • مقاوم به فوزاریوم اکسی پوریوم Fol0,1,2
  • مقاوم به ورتیسیلیوم


سم افراز:۰۹۱۹۸۵۴۸۱۸۴

سم افراز۰۹۱۹۸۵۴۸۱۸۴


اگر می خواهید کسب و کار خود را در سامانه ثبت مشاغل ثبت کنید به قسمت ثبت آگهی مراجعه کنید

نظرات کاربران
ثبت نظر