بذر خیار گلخانه ای ناگین و سالار

بذر خیار ناگین تولید شرکت انزا زادن و محصول کشور هلند می باشد و در پاکت های ۵۰۰ عددی به بازار عرضه می شود.
خیار ناگین با نام خیار ۷۹۲ نیز در بازار شناخته شده و بر روی بسته بندی آن ناگین ۷۹۲ نوشته شده است.
این رقم دارای خصوصیات زیر می باشد:
بذر خیار هیبرید
رقم میانگل
طول میوه ۱۸ تا ۱۹ سانتیمتر

ویژگی بذر خیار گلخانه ای آدرین سالار

بوته قوی با شاخه جانبی زیاد
وجود ۲ الی ۳ گل در هر بند
میوه استوانه ای ، سبز تیره درخشان
میوه هایی به طول ۱۷ تا ۲۰ سانتیمتر
محصولات بازارپسند


کریمی:
۰۹۰۵۹۱۴۸۲۱۴

۰۹۰۵۹۱۴۸۲۱۵

کریمی

یزد > یزد

۰۹۰۵۹۱۴۸۲۱۴ – ۰۹۰۵۹۱۴۸۲۱۵

Email

نظرات کاربران
ثبت نظر