انجام ماساژ شیاتسو رامین جزینی در اصفهان

انجام ماساژ شیاتسو رامین جزینی در اصفهان

ماساژ شیاتسو یا همان طب فشاری مخصوص ژاپنی ها با استفاده از انگشتان شست ؛ کف دست و آرنج صورت میگیرد
کاربرد:
آسیب های ورزشی
استرس
مشکلات سیاتیک
افسردگی


رامین جزینی:
۰۹۱۳۷۱۵۸۲۹۶

رامین جزینی

دسته ها: خدمات
نظرات کاربران
ثبت نظر