البسه یکبار مصرف پزشکی و لوازم یکبار مصرف آرایشگاه

تولیدکننده ی البسه یکبار مصرف و تولید منسوجات یکبار مصرف پزشکی و زیبایی و آرایشگاهی . ست بیمار . اتاق عمل . گان . شان و غیره


مدیر فروش ماه سا:
۰۲۱۶۶۲۷۶۵۰۵

۰۲۱۶۶۲۷۶۴۶۸

۰۹۱۲۰۲۶۰۵۳۶

مدیر فروش ماه سا

تهران > تهران

۰۲۱۶۶۲۷۶۵۰۵ – ۰۲۱۶۶۲۷۶۴۶۸ – ۰۹۱۲۰۲۶۰۵۳۶

Email

آدرس:
تهران . فتح (جاده قدیم کرج)

نظرات کاربران
ثبت نظر