اجرای فنداسیون و اسکلت در اراک

گروه پیمانکاری کار ریسمان

اجرای فنداسیون و اسکلت در اراک، جهت کسب اطلاعات بیشتر و  اجرای فنداسیون و اسکلت می توانید با شماره های درجشده در آگهی تماس بگیرید.

اجرای فنداسیون و اسکلت بتنی و فلزی
زیر نظرمهندس عمران

مشاوره رایگان، ثبت مشاغل در مرکزی

مجید خانبلوکی:
۰۹۱۲۰۷۱۷۳۹۴/۰۹۱۸۱۶۲۱۷۵۰/
مجید خانبلوکی

۰۹۱۲۰۷۱۷۳۹۴ – ۰۹۱۸۱۶۲۱۷۵۰

نظرات کاربران
ثبت نظر