اجاره کاتر آسفالت و کاتر آسفالت بر و برش آسفالت در تهران

اجاره ابزار آسفالت

اجاره کاتر آسفالت و کاتر آسفالت بر و برش آسفالت در تهران، اجاره کاتر آسفالت ، کاتر آسفالت بر ، برش آسفالت، کاتر جهت بریدن آسفالت ، بتن ، سرامیک و سنگ کف جهت حفر کانال و عبور دادن لوله آب،لوله فاضلاب،لوله گاز و کابل برق و غیره ، بانک اطلاعاتی تهران
اجاره کاتر برای برش مخصوص ۱۳ سانتی و ۸ سانتی خود تخلیه و به عمق ۴۵ سانت در تهران و البرز پذیرفته میشود.
ما بعد از برش و پس از لوله گزاری شما میتوانیم عملیات آسفالت کاری شو انجام بدهیم چون آسفالت کار هستیم.

اجاره غلطک یک تن و دو تن در استان تهران و البرز

تیغ برش آسفالت،تیغه برش بتن و تیغه کاتر آسفالت چه به صورت نو و یا کارکرده در تهران و کرج و شهریار خریدارم.
کاتر آسفالت بر نیز میخرم.
گازوئیل خراب ، فاسد و مانده نیز خریدار هستم.کسانی که گازوئیل مانده در تانکر دارند و نیازی بهش نیست من میخرم.

جهت اجاره اجاره کاتر آسفالت ، کاتر آسفالت بر ، برش آسفالت می توانید با شماره های درج شده در آگهی تماس بگیرد. بانک اطلاعاتی تهران

بهنام:۰۹۱۲۱۶۲۰۰۴۹

بهنام۰۹۱۲۱۶۲۰۰۴۹

آدرس:تهران آپادانا

نظرات کاربران
ثبت نظر