اجاره غلطک و کاتر زینال در البرز

اجاره غلطک و کاتر زینال در البرز

اجاره کاتر برای برش آسفالت و بتن
اجاره کاتر در کرج کمالشهر .
اجاره غلطک سنگین و سبک برای آسفالت و زیرسازی تراشه آسفالت
اجاره غلطک برای آسفالت ۱تنی با ویبره ۱۰تنی و ۲تنی با ویبره ۲۰تنی برای زیرسازی و آسفالت


زینال:
۰۹۳۶۳۸۲۱۱۱۵

۰۹۳۶۷۴۸۹۳۱۳

۰۹۱۲۵۶۲۸۸۷۵

نظرات کاربران
ثبت نظر