آموزش و انجام تحلیل آماری با نرم افزار smart pls

دلایل استفاده از روش pls و SmartPls در پایان نامه ها

۱- مهمترین دلیل، برتری این نرم افزار برای نمونه هایی با حجم کم است.
۲- همچنین این نرم افزار برای داده های غیرنرمال به کار می رود
۳- دلیل دیگر استفاده از روش پی ال اس (PLS)، روبرو شدن با مدل های اندازه گیری سازنده است.
۴- آخرین دلیل وجود متغیرها در نقش متغیر میانجی است.


خانم مقدمی:
۰۹۱۱۳۳۶۶۹۰۵

خانم مقدمی

گیلان > رشت

۰۹۱۱۳۳۶۶۹۰۵

Email

آدرس:
گیلان- رشت

نظرات کاربران
ثبت نظر