آدرس آزمایشگاه آشتیانی در رشت

 آزمایشگاه آشتیانی در رشت

آدرس آزمایشگاه آشتیانی در رشت، واقع در رشت، خیابان سعدی،  ابتدای خیابان بوسار می باشد، به دلیل شلوغی این مرکز بهتر است زمان تغریبی برای انجام آزمایش را دو ساعت در نظر بگیرید و یا در ساعت های اولیه صبح به این آزمایشگاه مراجعه کنید و همچنین زمان دریافت جواب آزمایش ، عصر ها می باشد.


کسب و کار مختلف در گیلان  را می توانید در قسمت  ثبت مشاغل در گیلان  مشاهده کنید.

نظرات کاربران
ثبت نظر