آبکاری آلومینیوم و تیتانیوم به روش آنودایزینگ در تهران

آبکاری آلومینیوم و تیتانیوم به روش آنودایزینگ در تهران

خدمات آنودایزینگ و آبکاری آلومینیوم و تیتانیوم

آبکاری آلومینیوم به روش هارد آنودایزینگ

خدمات آنودایزینگ رنگی آلومینیوم

هارد آنودایزینگ

آنودایزینگ کرومیک ، رنگی تیتانیوم

آنودایزینگ سفید ، شامپاینی ، معمولی و دکوراتیو

آنودایز رنگی مات و براق آلومینیوم

کروماته و آلوداین آلومینیوم

خدمات پولیش شیمیایی قطعات آلومینیومی

مهدی محمدی کارشناس مکانیک هواپیما

آنودایزینگ آلومینیوم آریا:
۶۶۱۵۳۰۵۷

۶۶۱۵۳۰۵۸

۶۶۱۵۳۰۳۸

۰۹۱۲۸۰۲۱۱۴۵

 

آنودایزینگ آلومینیوم آریا

 

 

۶۶۱۵۳۰۵۷ – ۶۶۱۵۳۰۵۸ – ۶۶۱۵۳۰۳۸ – ۰۹۱۲۸۰۲۱۱۴۵

 

فکس: ۶۶۱۹۳۷۶۸

نظرات کاربران
ثبت نظر