کاردرمانی تلاش در خوزستان

کاردرمانی تلاش در اهواز

کاردرمانی تلاش در خوزستان ، کاردرمان :  اعظم شریعت زاده

کاردرمانی چیست؟

کاردرمانگران به افراد در هر سن و سطح توانمندی کمک می کنند تا در فعالیتی که نیاز دارند یا می خواهند، شرکت کنند. حتی با وجود ناتوانی ها، بیماری ها و یا آسیبی که در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند. بر اساس آنچه گفته شد و از آنجایی ‌که این تخصص حوزه‌های مختلف و عرصه‌های فعالیتی متعددی را در بر می‌گیرد، ارائه یک تعریف روشن و دقیق از واژه کاردرمانی کار دشواری است. اگرچه می‌توان این واژه را به شکلی ساده و کلی این‌ گونه تعریف کرد: رشته‌ای که رویکردهای درمانی را در سه حوزه «جسم، ذهن و روان» به ‌صورت فعالیت هدفمند و معنادار (درمان از طریق کار و فعالیت) ارائه می‌کند.


کسب و کار مختلف در استان خوزستان  را می توانید در قسمت ثبت مشاغل در خوزستان مشاهده کنید.

نظرات کاربران
ثبت نظر