مولتی کلمپ EX710

AC Clamp Meter
مولتی کلمپ EX710
اندازه گیری جریان AC تا۸۰۰ آمپر
اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا ۶۰۰ ولت
اندازه گیری مقاومت تا ۴۰مگا اهم
اندازه گیری خازن تا ۴۰۰۰ میکرو فاراد

شرکت تجهیزات اندازه گیری وابزار دقیق بهروز تجهیزات
EXTECH محصولات درایران اندازهگیر ی وابزاردقیق بهروزنماینده
www.btmco24.com
برق صنعتی اتوماسیون صنعت ابزاردقیق الکترونیک الکتریک
POWERSMTYAUTOMATION INDUSTRY INS TRUMENT AUTOMATION ELECTRONICS ELECTRIC
-۱extech instrumentflow meterفلومترهای ثابت وپرتابل جهت سنجش جریانهای عبوری هوا test instrumentsفلومترباقابلیت اندازه گیری رطوبت،دما،سرعت هوا،نور،صداوباددرمدلهای مختلف مانندسرعت سنج بادTHERMO ANEMOMETER CFM-CMM مدلHD3 00 /مولتی فانکشن رطوبت،دما،سرعت هوا،نوروصدامدلEN300 / فلومتر/ بادسنج HEAVY DUTY HOT WIRE THERMO ANEMOMETER مدل۴۰۷۱۲۳فلومترپراب سرخودوپراب مجزا
-۲BORPSCOPESشامل ویدئواسکوپ هاextech instrument VIDEOSCOPES
-۳فروش کابل تستر CABLE TESTERانواع کابل تسترشبکه NETWORK CABLE TESTERS مدلCT100تسترشبکه
-۴کالیبراتورها CALIBRATORS کالیبراتورولتاژtest instrumentsکالیبراتورمقاومت دمائیtest instrumentsکالیبراتورترموکوبل کالیبراتورترمومترمانندمولتی فانکشنMULTIFUNCTION CALIBRATORSمدلPRC50
-۵کلمپمترها CLAMP ON MULTIMETERS وفروش انواع کلمپ امپرمتر clamp amper meterباولتاژAC/DC ،AC،DCبطورنمونه مولتیمترکلمپیA 1000true rms
باجریانAC مدلextech instrument EX820- -مولتیمترکلمپی باولتاژAC/DC تا ۱۰۰۰ ولت مدلEX840extech instrument
-۶تستربرق / تسترولتاژELECTRICAL TESTER ) ) فروش انواع ارتسنجEARTH GROUND RESISTANCE TESTER KITمدلextech instrument 382252-تسترهای عایق• Insulation Testers / Megohmeters ( میگر) INSULATION TESTERSمدلinsulation testers 380366extech instrument
انواع ارت تسترجهت اندازهگیری مقاومت زمینextech instrument earth tester
-۷انواعgas detectorنشتیاب گازوتسترهای آنالایزرگازهای قابل احتراق GAS ANALYZER TESTERSدرمدلهای مختلفgas detector مانندنشتیاب گازمدلFG100


مهندس محمد مهدی زحمتکش:
۰۵۱۳۱۷۷۴

۰۲۱۳۳۹۴۰۹۶۱

مهندس محمد مهدی زحمتکش

خراسان رضوی > مشهد

۰۵۱۳۱۷۷۴ – ۰۲۱۳۳۹۴۰۹۶۱

Email

آدرس:
مشهد،خیابان سنایی،میدان صاحب الزمان

نظرات کاربران
ثبت نظر