مراقبت از سالمند و کودک در منزل مهرآوران نوین در تهران

مراقبت از سالمند و کودک در منزل مهرآوران نوین در تهران

خدمات پرستاری مهرآوران نوین
اعزام پزشک عمومی و تخصصی به منزل
نوار قلب ، پانسمان ، سونداژ
درمان زخم بستر تضمینی با تکنیک های جدید
فیزیوتراپی و رادیوگرافی در منزل
مراقبت از سالمند و کودک در منزل
نگهداری از بیمار در منزل و بیمارستان
انجام کلیه آزمایشات خون ، تزریقات ، سرم تراپی
اعزام پرستار و بهیار جهت بیماران تخصصی CCU / ICU


خانم فدایی:
۸۸۶۸۴۶۴۳

۰۹۱۲۴۸۴۴۰۳۷

۲۲۳۸۱۴۶۴

 

خانم فدایی

 

 

 – ۲۲۳۸۱۴۶۴

 

 

نظرات کاربران
ثبت نظر