فروش مرغ تخم گذار لوهمن بروان آلمان – طیور

فروش مرغ تخم گذار لوهمن بروان آلمان – طیور

  • این نژاد درسن ۱۴۰ تا ۱۵۰روزگی به پنجاه درصد میرسد
  • پیک تولید این نژاد ۹۰تا۹۴درصد میباشد
  • هرقطعه مرغ این نژاد ظرف مدت ۱۲ما تخم مرغ تولید میکند
  • برای اطلاعات بیشتربامشاوران ماتماس بگیریید


شرکت سپید طیوران:
۰۹۱۲۶۰۷۰۹۵۹/۰۹۱۲۸۸۹۰۸۰۰/۰۲۱۴۴۹۶۸۹۴۲/۰۲۱۴۴۹۶۱۴۵۷

شرکت سپید طیوران

۰۹۱۲۶۰۷۰۹۵۹ – ۰۹۱۲۸۸۹۰۸۰۰ – ۰۲۱۴۴۹۶۸۹۴۲ – ۰۲۱۴۴۹۶۱۴۵۷

 

کسب و کار مختلف در تهران را می توانید در قسمت بانک اطلاعاتی تهران مشاهده کنید.

نظرات کاربران
ثبت نظر