فروش دروشیت بیمار فروش زیرانداز بیمار در شرکت کالا طب البرز

فروش دروشیت بیمار فروش زیرانداز بیمار در شرکت کالا طب البرز

دروشیت، زیر انداز، دروشیت ۶۰*۹۰ چین، زیرانداز ۶۰*۹۰ چین، دروشیت/زیرانداز۱۰۰*۷۰ ایران، ۶۰گرم
۹۰گرم، ۱۳۰گرم، پفی – ساده
داروخانه ای – بیمارستانی
شرکت کالا طب البرز
تامین و توزیع کالا مصرفی پزشکی
سراسر ایران


شرکت کالا طب البرز:
۰۲۶۳۳۵۵۲۵۷۴

۰۲۶۳۳۵۵۲۵۷۱

۰۹۱۲۶۷۶۵۶۵۴

شرکت کالا طب البرز

۰۲۶۳۳۵۵۲۵۷۴ – ۰۲۶۳۳۵۵۲۵۷۱ – ۰۹۱۲۶۷۶۵۶۵۴

نظرات کاربران
ثبت نظر