فروش بذر گوجه فرنگی – سانسید ۶۱۸۹

سانسید ۶۱۸۹ یکی از معروف ترین ارقام نسبتا زودرس کشور به شمار می رود.پوشش برگی آن نسبتا خوب است. اما این پوشش برگی کاملا وابسته به برنامه غذایی در نظر گرفته شده یا بعبارت بهتر میزان رسیدگی به آن دارد. سانسید ۶۱۸۹ یکی از ارقامی است که در جنوب کشور بسیار کشت می شود دلیل اینکه طرفداران زیادی دارد، زیرا :

بریکس نستا بالایی دارد (۵ تا ۵.۲) و برای مصارف صنعتی مناسب است.
درصورت کشت در مناطقی که تنش های محیطی زیادی دارند مانند مناطق جنوبی، باردهی خوبی دارد (حدود ۸۵ تن در هکتار).
میوه نسبتا سفتی دارد (به اندازه متین و ۸۳۲۰ سفت نیست).
هم رسی و یکنواختی خوبی در رسیدگی میوه دارد.
ارسال به سراسر کشور


طیوران:
۰۹۰۵۹۱۴۸۲۱۶

طیوران

کرمانشاه > کرمانشاه

۰۹۰۵۹۱۴۸۲۱۶

Email

نظرات کاربران
ثبت نظر