فروش بذر گوجه فرنگی ثنا در تبریز

فروش بذر گوجه فرنگی ثنا در تبریز

فروش بذر گوجه فرنگی ثنا پربار مقاوم ارزان
***********************************************

وزن میوه ۱۵۰ تا ۱۸۰
ماندگاری مناسب
مناسب برای بازار و ربی
گوجه ای زودرس ۶۵ تا ۷۵ روزه
دارای بوته قوی با پوشش برگی مناسب برای جلوگیری از آفتاب سوختگی
میوه بلوکی شکل
مقاوم به ویروس موزاییک فوزاریوم ورتیسیلیوم و نماتد
ویژه فضای باز
در بسته بندی ۵ هزار عددی پلیت شده


مهندس جهانبخش:
۰۹۰۲۰۳۱۷۰۶۱

۰۹۰۲۰۳۱۷۰۶۲

۰۲۱۲۸۴۲۶۷۵۰

آدرس:

تبریز میدان اعتصامی روبروی بانک ملی ساختمان آراد طبقه ۴ واحد ۲۰۴

نظرات کاربران
ثبت نظر