دفتر مهندسی پیوند گستر در تهران

دفتر مهندسی پیوند گستر در تهران

دفتر مهندسی پیوند گستر در تهران، الکوجوش – اولین تولیدکننده نازل های مصرفی الکترواسلگ در ایران

الکترواسلک چیست؟

نحوه جوش دادن با دستگاه الکترواسلک به این صورت می باشد که جوشکاری سرباره الکتریکی در نتیجه ذوب الکترود و لبه‌ های قطعه کار، فلز جوش تولید می‌شود و فلز جوش تولید شده که توسط سرباره مذاب محافظت می‌شود درز اتصال بین دو قطعه را پر می‌کند.تولید فلز جوش در جوشکاری سرباره  یا همان الکترواسلگ در نتیجه ذوب الکترود و لبه‌های قطعه کار تولید می‌شود و این فلز جوش که توسط سرباره مذاب محافظت می‌شود درز اتصال بین دو قطعه را پر می‌کند.


کسب و کار مختلف در تهران را می توانید در قسمت بانک اطلاعاتی تهران مشاهده کنید.

دسته ها: خدمات صنعتی
نظرات کاربران
ثبت نظر