دستگاه بسته بندی سرنگ در اصفهان

دستگاه بسته بندی سرنگ در اصفهان

دستگاه بسته بندی سرنگ هم به صورت دو سر پرس توسط دستگاه های بسته بندی افقی و هم به صورت چهار طرف دوخت انجام می پذیرد بستگی به نیاز و سفارش مشتری محترم دارد و ماشین سازی مسائلی در کمترین زمان ممکن و اسرع وقت سفارش را آماده و تحویل می نماید.


محسن مسائلی:
۰۳۱۳۵۷۲۲۵۸۰

۰۳۱۳۵۷۲۲۵۸۱

۰۳۱۳۵۷۲۳۰۰۶

۰۳۱۳۵۷۲۲۵۸۵

محسن مسائلی

۰۳۱۳۵۷۲۲۵۸۰ – ۰۳۱۳۵۷۲۲۵۸۱ – ۰۳۱۳۵۷۲۳۰۰۶ – ۰۳۱۳۵۷۲۲۵۸۵

فکس: ۰۳۱۳۵۷۲۳۰۰۶

نظرات کاربران
ثبت نظر