تهیه طرح های توجیهی فنی و اقتصادی در تهران

تهیه طرح های توجیهی فنی و اقتصادی در تهران

کلیه طرح های توجیهی ارائه شده توسط آتی نگرمهر براساس معیارها و استانداردهای صنعتی بوده و مطابق با شاخص های کلیه بانک های عامل کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون و… می باشد. کلیه این طرح ها با در نظر گرفتن خواست و شرایط کارفرمایان محترم به صورت اختصاصی تدوین می شود ، لذا منطبق با شرایط محل اجرا و محاسبات کاملاً واقعی می باشد .
امکان سنجی های انجام شده توسط کارشناسان ما با اخذ آمار و اطلاعات موثق انجام می گیرد و تمامی منابع اطلاعات و آمار حتی نحوه تهیه تجهیزات در طرح ها ذکر می شود ، تا شما با خیالی آسوده به ادامه راه و رسیدن به موفقیت فکر کنید.

آتی نگر مهر ، پیشرو در آموزش ، تحقیقات،فناوری اطلاعات و اجرا

شرکت آتی نگر مهر:
۰۲۱۶۶۹۶۷۶۲۰
۰۲۱۶۶۴۸۲۰۳۱
۰۹۱۲۲۰۷۴۶۲۷
۰۹۳۹۲۰۷۴۶۲۶
۰۹۳۹۲۰۷۴۶۲۵

شرکت آتی نگر مهر

۰۲۱۶۶۹۶۷۶۲۰ – ۰۲۱۶۶۴۸۲۰۳۱ – ۰۹۱۲۲۰۷۴۶۲۷ – ۰۹۳۹۲۰۷۴۶۲۶ – ۰۹۳۹۲۰۷۴۶۲۵

نظرات کاربران
ثبت نظر